Akt zawierzenia IChM-Cz

Treść Aktu Zawierzenia
INSTYTUTU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MIĘDZYMORZA W CZĘSTOCHOWIE
Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski
z dnia 29.11.2020 roku.

Maryjo, Matko Chrystusa – Nauczyciela, Matko i Patronko szkolnictwa katolickiego w Polsce, wpatrzeni w Twoje zatroskane Oblicze przynosimy Ci, Matko w darze Nasze rozpoczynające się dzieło Instytut Chrześcijańskiego Międzymorza w Częstochowie i zawierzamy je Twojemu Sercu. Dziękujemy Ci, Matko i Królowo, za Twoją pomoc w powołaniu do życia Instytut Chrześcijańskiego Międzymorza w Częstochowie i pod Twoją obronę uciekamy się – niezawodna Nauczycielko i Wychowawczyni. Pod Twoją macierzyńską opiekę oddajemy młodzież , dzieci i dorosłych – naszych uczniów, rodziców, nauczycieli i kierujących szkołą. Prosimy Cię, Matko, aby Nasza szkoła katolicka była wspólnotą, w której uczeń i nauczyciel wzrasta do pełni człowieczeństwa na wzór Chrystusa. Zawierzając się Twojemu Sercu – prosimy, bądź obecna w naszych działaniach – szkole , ucz nas Chrystusa, aby środowisko szkoły było przepojone wiarą, miłością i nadzieją, którą tylko Jezus dać może. Matko stojąca pod Krzyżem Jezusa, pomóż nam, nauczycielom–wychowawcom , stać pod Krzyżem razem z Tobą, abyśmy wpatrzeni w miłość Chrystusa – Odkupiciela i Twoją, Maryjo, dawali dzieciom , młodzieży i dorosłym słuchaczom – słowem i przykładem – Chrystusa– Źródło życia i nadziei. Oddajemy się, Matko, do Twojej dyspozycji dla dzieła nowej ewangelizacji poprzez szkołę katolicką. Posługuj się nami i prowadź nas.
Amen.
Maryjo naszą nadrzędną Misją jest zatrzymanie laicyzacji i ateizacji w Polsce i Europie Środkowej, pomoc charytatywna oraz pogłębiona integracja Europy środkowej na fundamencie chrześcijańskim.
Amen.