Znaki graficzne Instytutu

Herb Instytutu Chrześcijańskiego Międzymorza w Częstochowie

Flaga Instytutu Chrześcijańskiego Międzymorza w Częstochowie